Ofertë!

Përmbledhje Legjislacioni Lidhur me Markat dhe Patentat

L 990

Botim që përmbledh legjislacionin e zbatueshëm për markat dhe patentat në Shqipëri.

Gjuha

Shqip

Shtëpia botuese

Alb Juris